Vážení zákazníci,

naša firma od roku 1993 už uspokojila veľa zákazníkov, spomedzi ktorých vyberáme:

- Ministerstvo financií SR,
- Ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR,
- US Embassy,
- Švédske zastupiteľstvo,
- Spectrum s.r.o.,
- Ministerstvo životného prostredia SR,
- Montostav s.r.o.,
- OMV s.r.o.,
- Terno a.s.,
-
Paczelt s.r.o.,
- Jednotný majetkový fond SR,
- ORIS a.s.,
- Teaching Centre,
- Slovenské telekomunikácie,
- M+C Trade
s.r.o.

     ... a veľa ďalších spokojných zákazníkov.

Je v našom záujme zákazníkom poradiť, splniť ich požiadavky v stanovenom termíne a kvalitne ich vykonať.

Naspäť na titulnú stranu